Onderzoek naar chrysantenteelt op teeltvloer

Is het mogelijk om chrysanten op een andere manier te telen dan in de volle grond? Met die vraag heeft ErfGoed in samenwerking met Deliflor Chrysanten, adviesbedrijf Delphy en toeleverancier Van Iperen proeven gedaan op de teeltvloer van het Moerkapelse bedrijf.

Chrysantentelers zijn al langere tijd op zoek naar alternatieve teeltmethoden. Zo wordt er al enkele jaren geëxperimenteerd met de teelt op water. Bij de door ErfGoed geïnitieerde proef met chrysant Baltica is er gekozen om een laag van 20 cm teeltaarde, afkomstig uit de kas van een chrysantenteler, aan te brengen op de teeltvloer. Telers hebben flink geïnvesteerd in hun grond, het zou dus een gemiste kans zijn als daar geen gebruik van gemaakt wordt. Volgens ErfGoed is het door de relatief dunne laag grond ook veel makkelijker om de kwaliteit van de teeltlaag op niveau te houden bijvoorbeeld door het gebruik van biostimulanten en andere bodemverbeteraars. Ook ontsmetten is effectiever door die dunne laag. En het is een gesloten teeltsysteem, dus zonder emissie en met mogelijkheid tot hergebruik van voeding en water.

De eerste proef met chrysant Baltica is positief verlopen. Afgelopen week zijn er mooie zware stelen geoogst. De tweede teeltronde begint week 48. In de nieuwe teeltronde, eveneens met Baltica, willen de partijen enkele zaken optimaliseren. Er komt CO2-dosering, men neemt meer voedingsmonsters voor secuurder bemesten, en er wordt 160 micromol assimilatiebelichting geïnstalleerd. In de komende teeltronde kan de daglengte wel exact gestuurd worden en kan tevens intensief bijbelicht worden. De KD-fase gaat 12 tot 14 dagen duren, vergelijkbaar met de praktijk.

Vanuit Deliflor is betrokken bij deze proef.

Akkoordakkoord