Deliflor Deliflor

Baltica

(Delibaltica)

Troschrysant

Bloemdiameter in cm

Reactietijd in weken

Groeikracht variërend van 1 tot 5; waarbij 1 een lage en 5 een hoge groeikracht weergeeft.


30600_baltica_tros_cat.jpg
30600_baltica_tros_bos.jpg
30600_baltica_tros_blm.jpg
Akkoordakkoord