Deliflor Deliflor

Baltica Pink

(Delibaltica Pink)

Troschrysant

Bloemdiameter in cm

Reactietijd in weken

Groeikracht variërend van 1 tot 5; waarbij 1 een lage en 5 een hoge groeikracht weergeeft.


11584_baltica_pink_tros_cat.jpg
11584_baltica_pink_tros_bos.jpg
11584_baltica_pink_tros_blm.jpg
Akkoordakkoord