Deliflor Deliflor

Baltica Yellow

(Delibaltica Yellow)

Troschrysant

Bloemdiameter in cm

Reactietijd in weken

Groeikracht variërend van 1 tot 5; waarbij 1 een lage en 5 een hoge groeikracht weergeeft.


11585_baltica_yellow_tros_cat.jpg
11585_baltica_yellow_tros_bos.jpg
11585_baltica_yellow_tros_blm.jpg
Akkoordakkoord