Deliflor Deliflor

Barca

(Delibarca)

Troschrysant

Bloemdiameter in cm

Reactietijd in weken

Groeikracht variërend van 1 tot 5; waarbij 1 een lage en 5 een hoge groeikracht weergeeft.


39711_barca_tros_cat.jpg
39711_barca_tros_bos.jpg
39711_barca_tros_blm.jpg
Akkoordakkoord