Deliflor Deliflor

Delianne White

(Delianne White)

Troschrysant

Bloemdiameter in cm

Reactietijd in weken

Groeikracht variërend van 1 tot 5; waarbij 1 een lage en 5 een hoge groeikracht weergeeft.


9311_delianne_white_tros_cat.jpg
9311_delianne_white_tros_bos.jpg
9311_delianne_white_tros_blm.jpg
Akkoordakkoord