Deliflor Deliflor

Moretti

(Delimoretti)

Troschrysant

Bloemdiameter in cm

Reactietijd in weken

Groeikracht variërend van 1 tot 5; waarbij 1 een lage en 5 een hoge groeikracht weergeeft.


40931_moretti_tros_cat.jpg
40931_moretti_tros_bos.jpg
40931_moretti_tros_blm.jpg
Akkoordakkoord