Deliflor Deliflor

Radost

(Deliradost)

Troschrysant

Bloemdiameter in cm

Reactietijd in weken

Groeikracht variërend van 1 tot 5; waarbij 1 een lage en 5 een hoge groeikracht weergeeft.


33767_radost_tros_cat.jpg
33767_radost_tros_bos.jpg
33767_radost_tros_blm.jpg
Akkoordakkoord