Deliflor Deliflor

Stellini

(Delistellini)

Troschrysant

Bloemdiameter in cm

Reactietijd in weken

Groeikracht variërend van 1 tot 5; waarbij 1 een lage en 5 een hoge groeikracht weergeeft.


32203_stellini_tros_cat.jpg
32203_stellini_tros_bos.jpg
32203_stellini_tros_blm.jpg
Akkoordakkoord