Deliflor Deliflor

Zembla

(Zembla)

Troschrysant

Bloemdiameter in cm

Reactietijd in weken

Groeikracht variërend van 1 tot 5; waarbij 1 een lage en 5 een hoge groeikracht weergeeft.


21697_zembla_tros_cat.jpg
21697_zembla_tros_bos.jpg
21697_zembla_tros_blm.jpg
Akkoordakkoord