Deliflor Deliflor

Zembla Lime

(Zembla Lime)

Troschrysant

Bloemdiameter in cm

Reactietijd in weken

Groeikracht variërend van 1 tot 5; waarbij 1 een lage en 5 een hoge groeikracht weergeeft.


12375_zembla_lime_tros_cat.jpg
12375_zembla_lime_tros_bos.jpg
12375_zembla_lime_tros_blm.jpg
Akkoordakkoord