Deliflor Deliflor

Vivo

(DLFVIVO1)

Santini

Bloemdiameter in cm

Reactietijd in weken

Groeikracht variërend van 1 tot 5; waarbij 1 een lage en 5 een hoge groeikracht weergeeft.


41150_vivo_san_cat.jpg
41150_vivo_san_bos.jpg
41150_vivo_san_blm.jpg
Akkoordakkoord