Deliflor Deliflor

Pinkyrock

(Delipinkyrock)

Santini

Bloemdiameter in cm

Reactietijd in weken

Groeikracht variërend van 1 tot 5; waarbij 1 een lage en 5 een hoge groeikracht weergeeft.


9420_pinkyrock_san_cat.jpg
9420_pinkyrock_san_bos.jpg
9420_pinkyrock_san_blm.jpg
Akkoordakkoord