Deliflor Deliflor

Elstar

(DLFELST)

Troschrysant

Bloemdiameter in cm

Reactietijd in weken


44663_elstar_tros_cat.jpg
44663_elstar_tros_bos.jpg
44663_elstar_tros_blm.jpg
Akkoordakkoord